Praktijk

Wij vormen met vier verloskundigen en onze praktijkassistentes een hecht en veelzijdig team dat elk jaar rond de driehonderd vrouwen en partners ouders ziet worden. Een bijzondere en unieke gebeurtenis, iedere keer opnieuw! Wij begeleiden je op een persoonlijke en deskundige manier waarbij de wensen van jou en je partner centraal staan.

Onze zorg bestaat uit het adviseren bij kinderwens en het begeleiden van je zwangerschap, bevalling en kraamperiode tot en met zes weken na de bevalling. Op de praktijk maken wij ook echo’s, twee van onze verloskundigen zijn ook echoscopiste.

We werken nauw samen met de huisarts, gynaecoloog en andere ketenzorgpartners waaronder de kraamzorg, fysiotherapeut en diëtist.

Je bent altijd verzekerd van onze tijd en aandacht omdat we werken met vier verloskundigen. In noodgevallen of drukte kunnen we op elkaar terugvallen, bijvoorbeeld als er twee bevallingen tegelijk bezig zijn. De ervaren praktijkassistentes zijn een waardevolle ondersteuning van ons team, zij regelen alle niet urgente zaken, zoals het maken van afspraken, zodat de verloskundigen tijdens bevallingen niet onnodig gestoord worden. Uiteraard is het altijd mogelijk de verloskundige rechtstreeks te spreken.