Welkom op de website van Verloskundigenpraktijk IJssel & Lek

Wij zijn een praktijk van vier verloskundigen die zorg verlenen in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen a/d Lek.

Als praktijk staan wij voor persoonlijke en deskundige begeleiding waarbij de wensen van jou en je partner centraal staan.

Met deze site willen we je informeren over onze praktijk, over wie we zijn en wat je van ons kunt verwachten. Ook is hier algemene informatie over kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambed te vinden, om wellicht al een deel van je vragen te beantwoorden.

Uiteraard zien we je graag persoonlijk op de praktijk wanneer er sprake is van kinderwens en aan het begin van de zwangerschap om nader kennis te maken.

 

Belangrijke informatie betreffende COVID-19 / Coronavirus


Update 1 oktober

Beste zwangere,

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september en verdere berichtgeving vandaag gaan we onze maatregelen aanscherpen met name betreft het gebruik van mondkapjes. 

Voor ons en onze cliënten houdt dit concreet in: 

 • Ons team zal tijdens de controles, kraamvisites en bevallingen een mondkapje gaan dragen.
 • Wij vragen jullie een mondkapje te dragen bij bezoek aan alle locaties. Deze dienen buiten bij de hoofdingangen al opgezet te worden. Toegang wordt anders geweigerd.
 • Kom alsjeblieft niet naar de praktijk bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten en/of koorts (> 38 °C). Heeft een huisgenoot verkoudheidsklachten in combinatie met benauwdheid en/of koorts? Ook dan is het advies om thuis te blijven. Bel in dat geval de praktijk om af te spreken wanneer en hoe je zwangerschapscontroles uitgevoerd zullen worden.
 • Partners zijn met mondkapje toegestaan bij de vitaliteitsecho (8 weken echo), de termijnecho (10-11 weken echo) en de groeiecho. Verder bij de intake en op uitnodiging van ons bij speciale controles.
  Kom verder ALLEEN naar de controles. Elk contact levert risico op. Meepraten/kijken via FaceTime mag altijd.
 • Kinderen kunnen helaas NIET meekomen naar de controle. Bij hoge uitzondering mogen kinderen die vast zitten in buggy / kinderwagen meekomen. Graag van te voren overleggen of dit op de desbetreffende locatie  mag.
 • Kom op tijd en zeker niet meer dan 5 min van te voren.
 • Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. We hebben dit in de wachtkamer en bij de balie aangegeven met markeringen. Als de wachtkamer vol zou zijn dan verzoeken wij u op de gang te wachten.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • De ziekenhuizen hanteren hun eigen regels. Wat in het ene ziekenhuis mag kan soms niet in een ander ziekenhuis. We zullen dit zoveel mogelijk communiceren wanneer je verwezen zou worden naar een ziekenhuis.
 • Standaard komen wij rond dag 2 en 4 na de geboorte op huisbezoek, mits er geen coronaverschijnselen in het gezin zijn. Per situatie wordt bekeken of deze huisbezoeken worden uitgebreid in de kraamweek of dat het contact verder telefonisch plaatsvind. Dit in overleg met jullie en de kraamzorg.
 • Kraamcentra zullen hun eigen regels hanteren wat betreft bezoek als de kraamverzorgster er is. We kunnen niet anders dan die respecteren.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

Vriendelijke groet,
Froucke, Lieke, Marloes, Eva, Cora en Liesbeth Verloskundigen IJssel en Lek


Update 7 juni

Partner wel of niet mee

We hebben gemerkt dat er nog onduidelijkheid bestaat over het wel of niet mee mogen van de partner naar het spreekuur. We hebben afgelopen vrijdag in de praktijk de volgende afspraken gemaakt:

 • Partners zijn welkom bij ALLE echo's.
 • Partners zijn welkom bij de 35-36 weken controle waarbij wij informatie geven over de aanstaande bevalling en het eventueel gemaakte geboorteplan bespreken.
 • Partners zijn welkom bij overige controles wanneer partners daar specifiek voor zijn uitgenodigd.

Kom verder ALLEEN naar de controles. Elk contact levert risico op. Meepraten/kijken via FaceTime mag altijd. 
Heb jullie vragen hierover dan horen wij die graag!

Bedankt voor jullie begrip!

Team Verloskundigenpraktijk IJssel en Lek


Update 13 mei

Beste zwangere,

We zijn heel blij dat de strengste maatregelen zo langzamerhand wat versoepelen. Voor ons en onze cliënten houdt dit concreet in:

Voor het spreekuur:

 • Kom alsjeblieft niet naar de praktijk bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten en/of koorts (>38 graden Celsius). 
  Heeft een huisgenoot verkoudheidsklachten in combinatie met benauwdheid en/of koorts? Ook dan is het advies om thuis te blijven. Bel in dat geval de praktijk om af te spreken wanneer en hoe je zwangerschapscontroles uitgevoerd zullen worden.
 • Partners zijn weer toegestaan bij de vitaliteitsecho (8 weken echo) en de termijnecho (10-11 weken echo).
 • Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. We hebben dit in de wachtkamer en bij de balie aangegeven met markeringen. Als de wachtkamer vol zou zijn dan verzoeken wij u op de gang te wachten.
 • Kom in principe alleen naar de controles tenzij er van tevoren overlegd is. Elk contact levert risico op. Meepraten/kijken via FaceTime mag altijd.
 • Kinderen kunnen helaas nog niet meekomen naar de controle.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 
 • Tijdens de controles zullen we de komende tijd geen hand geven.
 • De meeste controles willen we weer gewoon doen, maar sommige controles doen we voorlopig telefonisch. We werken aan een nieuw schema. Met in ons achterhoofd dat er vroeger of later een nieuwe lockdown wordt aangekondigd.
 • De ziekenhuizen hanteren hun eigen regels. Wat in het ene ziekenhuis mag kan soms niet in een ander ziekenhuis. We zullen dit zoveel mogelijk communiceren wanneer je verwezen zou worden naar een ziekenhuis.

Voor de bevalling:

 • Tijdens de bevalling mag er 1 extra persoon naast de partner aanwezig zijn MITS dit ook goedgekeurd is door het kraamcentrum (bij een thuisbevalling) of het ziekenhuis (bij een poliklinische bevalling). Graag horen wij vooraf of hier een wens voor is. 
 • Meldt het ons als je als zwangere of als partner luchtwegklachten hebt en/of in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een COVID-19 patiënt. Dit geldt ook voor de eventuele extra persoon die bij de bevalling aanwezig is.
 • Er mogen geen kinderen en geen kraambezoek komen op de verloskamer en de kraamafdeling.

Voor de kraamtijd:

 • Standaard komen wij rond dag 2 en 4 na de geboorte op huisbezoek, mits er geen coronaverschijnselen in het gezin zijn. Per situatie wordt bekeken of deze huisbezoeken worden uitgebreid in de kraamweek of dat het contact verder telefonisch plaatsvind. Dit in overleg met jullie en de kraamzorg.
 • Kraamcentra zullen hun eigen regels hanteren wat betreft bezoek als de kraamverzorgster er is. We kunnen niet anders dan die respecteren.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

Vriendelijke groet,

Froucke, Lieke, Marloes, Eva, Cora en Rieke
Verloskundigen IJssel en Lek


Update 8 mei

Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. In onze regio zijn we nog aan het uitwerken hoe het er precies uit komt te zien. De media is er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (ziekenhuis, kraamzorg etc). Dit overleg is belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier de zorg aan jullie te geven.

Daarbij is het ook belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus!

Na overleg met betrokken partijen berichten wij welke versoepelingen er ingevoerd worden via facebook, onze website en de email. Tot die tijd werken wij volgens de huidige regelgeving. 

Wel blijft gelden: kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om als je straks weer samen met je partner mag komen. Je partner mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt...


Update 16 maart

Geen partners, kinderen of andere relaties mee

Met pijn in ons hart moeten we jullie mededelen dat we per dinsdag 17 maart alleen nog zwangeren kunnen ontvangen op onze praktijk. Dit houdt in dat er GEEN partners, kinderen of andere relaties meer mee mogen komen naar de zwangerschapscontroles en echo's. Dit advies volgen wij op samen met al onze collega's in de regio. Wij volgen de adviezen van onze beroepsgroep KNOV.

Videobellen is tijdens de controles toegestaan zodat degene die je graag mee had willen nemen er toch nog een beetje bij kan zijn.

Wij betreuren het zeer dat we deze maatregel moeten toepassen, maar kunnen helaas niet anders. We achten deze maatregel noodzakelijk om elkaar zoveel mogelijk te beschermen.

Geen lachgas

Tot nader order wordt er in het IJsselland ziekenhuis geen lachgas meer gegeven tijdens de bevalling. Ook niet aan ogenschijnlijk gezonde vrouwen.


Krimpen aan den IJssel, 14 maart 2020

Beste zwangere,

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus willen wij jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen, koorts (> 38,0 °C) of verkoudheid niet naar de praktijk te komen, maar telefonisch contact met ons en de huisarts op te nemen. Wij kijken dan samen met jullie naar de juiste oplossing. In de meeste gevallen kan een controle prima uitgesteld worden tot de ziekteverschijnselen zijn verdwenen.

Samenvatting van de maatregelen

Voor het spreekuur:

 • Het standaard schema voor de controles wordt aangepast tot het minimaal noodzakelijke, hierbij wordt altijd gekeken naar jullie individuele situatie.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar het spreekuur. Indien dit niet mogelijk is mag er maximaal 1 persoon meekomen. Het maakt niet uit of dit een volwassene of kind betreft zolang ze niet verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben.
 • Voorafgaand aan je afspraak krijg je een telefonisch consult. Daarin bespreken we hoe het met je gaat, welke vragen er zijn en geven we belangrijke adviezen en informatie. Je afspraak op de praktijk gaat wel door, maar zal iets korter zijn.
 • Op de praktijk zullen we dan alleen de lichamelijke controles uitvoeren zoals bloeddruk meten, onderzoek van je buik, hartje luisteren en bloedprikken. Zo houden we de fysieke contactmomenten beperkt. 
 • De echospreekuren gaan vooralsnog door zoals gepland.
 • De intakes worden telefonisch gedaan, evenals de counseling voor prenataal onderzoek indien gewenst.
 • Nacontroles 6 weken na de bevalling gaan we in principe telefonisch doen. Als er lichamelijke controles noodzakelijk zijn dan zullen wij dit op de praktijk doen mits er geen ziekteverschijnselen zijn.
 • Tijdens de controles zullen we de komende tijd geen hand geven.
 • Zorg voor een thermometer zodat je bij klachten je temperatuur kunt opmeten (oor of rectaal). 

Wil je bevallen in het ziekenhuis? Dat is tot op heden geen probleem.
Hierbij gelden momenteel wel de volgende regels:

 • Tijdens de bevalling in het ziekenhuis mag er 1 persoon (partner/begeleider) aanwezig zijn.
 • Bij een poliklinische bevalling (bevalling in het ziekenhuis onder leiding van de verloskundige) wordt jullie gevraagd het bezoek pas thuis te ontvangen en niet op de kraamafdeling.
 • Er mogen geen kinderen en geen kraambezoek komen op de kraamafdeling.
 • Mocht de zorg overgenomen moeten worden door de gynaecoloog, dan willen we weten of je als zwangere of als partner luchtwegklachten hebt en/of in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een COVID-19 patiënt. Meld het ons als dat het geval is.
 • Ben je onder leiding van het ziekenhuis bevallen dan vragen wij jullie het bezoek tot het minimum te beperken en dit in overleg te plannen met de verpleegkundige van de afdeling.

Voor de kraamtijd:

 • Huisbezoeken in de kraamweek worden per situatie bekeken of deze door kunnen gaan of d.m.v. telefonisch contact. Dit in overleg met jullie en de kraamzorg.

Voor veel gestelde vragen over COVID-19 in de zwangerschap, kun je op website terecht onder kopje actueel.

Om overbelasting van het spoednummer te voorkomen vragen we om voor niet-dringende vragen m.b.t. het coronavirus te bellen naar:

 • Maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 16.00 uur op 0180-769159.
  Je krijgt dan de assistente aan de lijn, indien nodig word je dan terug gebeld door de dienstdoende verloskundige.
 • Vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13.30 en 14.30 uur op 06-52070810.

Bij dringende vragen of spoed kun je de dienstdoende verloskundige altijd bereiken op 06-52070810. Bij geen gehoor kun je de dienstdoende verloskundige laten oproepen via telefoonnummer 085-7733382.

Achter de schermen nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en ROAZ.

Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden, zodat zorg gewaarborgd blijft. Ook zijn er protocollen indien een zwangere of bevallende vrouw verdacht wordt van besmetting, of bij bewezen besmetting.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

 

Vriendelijke groet,

Froucke, Lieke, Marloes, Eva, Cora en Rieke
Verloskundigen IJssel en Lek