Kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij de KNOV: dit staat voor de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen. Via deze organisatie zijn de betalingsvoorwaarden en het privacyregelement geregeld. Voor meer informatie zie www.knov.nl

Kwaliteitsregister

knovlogo

Wij staan allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister. We hebben dan ook het kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat we verplicht zijn om ons regelmatig bij te scholen, zodat we altijd op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen en dat we regelmatig onze vaardigheden opnieuw bijscholen.

Evaluatie van onze zorg

Beter kan het altijd, daarom blijven wij kritisch naar onszelf kijken. De mening van onze cliënten is daarbij essentieel. Aan het einde van de zorgverlening evalueren wij de geboden zorg mondeling. Eens in de zoveel tijd wordt dit ook schriftelijk gedaan.