Stagiaires

Als praktijk zijn wij verbonden aan de Verloskunde Academie Rotterdam. Drie van ons zijn hier opgeleid. Ongeveer twee á drie keer per jaar begeleiden wij een student van deze opleiding. In de wachtkamer stelt de student zich doorgaans voor met een foto en een kort verhaal over haar (hem) zelf. We stellen het erg op prijs als je toestaat dat de student (deel-)handelingen verricht. Graag horen wij het van je als je liever niet hebt dat de student enige handelingen verricht.