Visie

Wij willen als praktijk persoonlijke, op maat gerichte en deskundige zorg leveren.

We streven ernaar om zoveel mogelijk zorg onder één dak aan te bieden. Om die reden is de praktijk gevestigd in het ‘Gezondheidscentrum Krimpen’. Dit zorgt ervoor dat wij korte lijnen hebben met de gynaecoloog (IJsselland ziekenhuis) en andere ketenzorgpartners, zoals fysiotherapie, huisartsen, diëtisten en psychologen. Daarnaast kun je bij onze praktijk terecht voor kinderwensspreekuur en diverse echo’s zoals de termijnecho en groeivervolging.

We houden spreekuur op verschillende dagen, tijden en locaties. De mogelijkheid bestaat om voorkeur uit te spreken voor een dag of verloskundige. We luisteren zorgvuldig naar je wensen en geven je alle keuzevrijheid binnen de grenzen van wat medisch verantwoord is. We moedigen jou als zwangere aan vertrouwen te hebben in je eigen kracht en kunnen.

Wij streven naar zorg-op-maat, door gebruik te maken van een casemanager als zorgmanager voor jou. De casemanager is er verantwoordelijk voor dat jij in het hele zorgproces centraal staat en ook blijft staan. 

Een keer per week is er een cliëntenoverleg met de gynaecologen van het IJsselland Ziekenhuis, dit om de juiste zorg te kunnen leveren bij de juiste zorgverlener.  In een maandelijks werkoverleg van de praktijk worden eventuele bijzonderheden rondom jouw zorg en jouw persoonlijk geboorteplan besproken. We beschikken over meerdere collega’s, daardoor ben je er van verzekerd dat je voldoende van onze tijd en aandacht ontvangt. Dit is ook fijn als er bijvoorbeeld twee bevallingen tegelijk plaatsvinden, we kunnen altijd op elkaar terugvallen en zorgen er zo voor dat er geen onbekende aan je bed komt te staan.

Wij werken volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV): beroepsvereniging voor verloskundigen en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Door middel van bij- en nascholingen en aanvullende opleidingen vernieuwen wij onze kennis en vaardigheden continu. We houden elkaar scherp door onderlinge toetsing en intervisie.

Wij nemen regelmatig deel aan ontwikkelingsprojecten in samenwerking met Stichting Bovenmaas. Deze kring is een samenwerking van verscheidene eerstelijns verloskundigenpraktijken en heeft als doel de zorg rondom de zwangere te verbeteren.

Om onze kwaliteit van zorgverlening te toetsen en bij te sturen maken wij jaarlijks gebruik van (anonieme) cliënten-enquêtes.

Ten slotte zijn wij ook een opleidingspraktijk, omdat wij het belangrijk vinden studenten Verloskunde te coachen en begeleiden naar volwaardige collega’s.