Bevalling

Als er geen medische reden is om in het ziekenhuis te bevallen mag je, vanaf 37 weken zwangerschap, zelf kiezen waar je onder onze begeleiding bevalt; thuis of in het geboortecentrum in het ziekenhuis. Dit laatste wordt ook wel een poliklinische bevalling genoemt.

Wij bewaken tijdens de bevalling de conditie van moeder en kind en het normale verloop van de bevalling. Wij hebben thuis en in het geboortecentrum beschikking over dezelfde medicatie en apparatuur.

Als je bevalt, bellen wij in de laatste fase van je bevalling een kraamverzorgster om ons te assisteren.

Zodra wij vinden dat er extra bewaking of medisch ingrijpen nodig is, omdat je bijvoorbeeld te veel pijn hebt of de bevalling te lang duurt, dragen we de zorg over aan de gynaecoloog in het ziekenhuis. Na de bevalling nemen wij dan de zorg voor de kraamtijd weer over.

De Bevalling

De bevalling kan zich op 2 manieren aankondigen; de vliezen breken of de weeën beginnen. Wanneer de vliezen breken volgt er meestal een plons vruchtwater en zal je onderbroek of nog meer nat zijn. Nog kenmerkender is dat je continu vruchtwater verliest, een maandverband is nu nodig om jezelf nog droog te houden. In de meeste gevallen (90%) begint de bevalling met de weeën.

Elke bevalling zou je onder kunnen verdelen in verschillende fasen, 5 in totaal.

De ontsluiting

Tijdens de ontsluiting zal de baarmoedermond weker worden, verstrijken (veranderen in vorm en positie), en opengaan van nul tot tien centimeter. De ontsluiting is op te delen in drie fases:

Het begint met de transformatiefase. Hierin zijn de weeën onregelmatig in frequentie, en wisselend in kracht en duur. Tijdens deze fase vindt het weker worden van de baarmoedermond plaats en een deel van het verstrijken.

Daarna volgt de latente fase: de weeën nemen toe in frequentie, en worden regelmatiger. De eerste centimeters ontsluiting worden bereikt en de baarmoedermond verstrijkt helemaal.

Tot slot de actieve fase. Deze start meestal rond de vier tot zes centimeter ontsluiting. De vrouw ervaart heftige weeën, die kort op elkaar volgen, krachtig zijn en ongeveer 60-90 seconden aanhouden.

Hoe sterker de weeën, hoe groter de kans dat je vlot en zonder complicaties bevalt. Het is dus de kunst om sterke weeën te krijgen. Daar kun je zelf iets aan doen. Weeën worden veroorzaakt door het hormoon oxytocine. Om goede weeën te krijgen is het dus zaak om zo veel mogelijk van dit hormoon in je bloed te krijgen. Er is een ander hormoon dat oxytocine tegenwerkt, namelijk het stresshormoon adrenaline. Zoek daarom een plekje waar je je prettig voelt, waar het rustig en aangenaam van temperatuur is. Wisselende houdingen bevordert het ontsluitingsproces. Lees meer hierover op de site De Verloskundige.

De ontsluitingsfase duurt bij vrouwen die hun eerste kind krijgen gemiddeld 8 tot 24 uur en bij vrouwen die al eerder gebaard hebben 2 tot 10 uur.

De uitdrijving

Nadat volledige ontsluiting (10 centimeter) is bereikt, kan je de baby naar buiten persen. De meeste vrouwen ervaren dan tijdens de weeën een niet-tegen-te-houden-drukgevoel (persdrang). Er zijn allerlei verschillende houdingen die je aan kunt nemen om te persen.

Bij het kiezen van de houding die voor jou het meest geschikt is, moet je één ding in je achterhoofd houden: dè ideale pershouding bestaat niet. De geschiktheid van een houding hangt af van verschillende factoren, waaronder de ligging van je baby. Ook hier geldt: kies die houding of houdingen waar jij je het prettigst bij voelt, tenzij je verloskundige of gynaecoloog je anders instrueert.

 Het hoofdje van de baby zal tijdens de uitdrijving steeds dieper in het bekken komen te liggen en uiteindelijk geboren worden.

De uitdrijvingsfase duurt bij vrouwen die hun eerste kind krijgen gemiddeld 30 tot 90 minuten (maximaal 2 uur). En bij vrouwen die al eerder gebaard hebben 1 tot 30 minuten (maximaal 1 uur.)

Als je baby geboren is, wordt gecontroleerd of hij of zij goed functioneert buiten de baarmoeder. Als hulpmiddel gebruikt men de Apgarscore, die 5 controlepunten bevat: ademhaling, hartslag, kleur, spierspanning en reacties. Op elk punt kan je baby maximaal 2 punten scoren; in totaal kan hij er dus maximaal 10 krijgen.

Je verloskundige of gynaecoloog voert deze controle ongemerkt uit, terwijl jij je baby vasthoudt. Na de geboorte van je baby wordt zijn navelstreng doorgeknipt. Van dit afnavelen voelen noch jij, noch je baby iets. Op de navelstreng worden 2 klemmen gezet, waartussen die wordt doorgeknipt. Jij of je partner mogen dit gerust zelf doen.

Het nageboortetijdperk

Na de geboorte van de baby volgt de moederkoek (placenta). Door samentrekkingen van de baarmoeder raakt de placenta los van de baarmoederwand. Met een beetje mee persen door de moeder komt de placenta vaak binnen 30 minuten na de geboorte van de baby ook naar buiten. Als je gehecht moet worden, omdat er een scheurtje is ontstaan of je ingeknipt bent, zal dit meestal direct na de geboorte van de placenta gebeuren. Je wordt dan als eerst goed verdoofd.

Elke bevalling is verschillend en uniek; er bestaat geen standaardscenario. Al voordat de bevalling is begonnen, maar ook tijdens elke afzonderlijke fase, kunnen er redenen zijn om in het ziekenhuis te bevallen of naar het ziekenhuis te gaan om je daar verder te helpen met behulp van medische kennis en technieken. Uiteindelijk willen alle mensen die jou helpen tijdens je bevalling hetzelfde: zo veilig mogelijk werken met als hoofddoel een gezonde moeder met een gezonde baby.

Deze link laat een animatiefilm zien van een bevalling:

www.youtube.com/watch?v=ZDP_ewMDxCo

Omgaan met pijn

In Nederland is het niet gebruikelijk om standaard pijnstilling te geven tijdens een normaal verlopende bevalling. Pijn hoort bij de bevalling en is een normaal verschijnsel. Bijna alle vrouwen ervaren de ontsluitingsweeën als pijnlijk. Datzelfde geldt voor de uitdrijvingsweeën, die samen met het persen ervoor zorgen dat het kind geboren wordt.

De duur en de ernst van de pijn tijdens een bevalling wisselen. Meestal neemt de pijn toe naarmate de ontsluiting vordert. De pijn is voornamelijk onder in de buik aanwezig en wordt soms als rugpijn gevoeld. Ook de pijn tijdens het persen verschilt, soms is het een opluchting om mee te mogen persen, soms doet persen juist het meeste pijn.

Het komt regelmatig voor dat vrouwen de pijn onverdraaglijk vinden, met name als de bevalling langer duurt dan gemiddeld. Uitputting, angst of spanning kunnen daarbij een rol spelen. Wij zullen je tijdens de weeën zo goed mogelijk helpen om met de baringspijn om te gaan.

Uitgebreide informatie over het omgaan met pijn en pijnbehandeling vindt je hier.

Wanneer bellen?

Bij weeën: als je je eerste kindje verwacht; een uur lang weeën á 4–5 min. die ongeveer een minuut aanhouden. Bij een tweede of volgende kind; regelmatige weeën om de 5 min.

Bij vruchtwaterverlies: als de vliezen breken, kijk dan naar de kleur van het vruchtwater. Is het helder/roze/witte vlokjes bel dan overdag. Is het groen/bruin of twijfel je, bel dan direct, ook 's nachts. Bewaar het maandverband wat het vruchtwater heeft opgevangen tot wij zijn geweest.

Bij bloedverlies: als je helderrood bloedverlies zoveel als bij een menstruatie.

Bij ongerustheid: altijd bellen als je ongerust bent!

Bevallen, thuis of in het geboortecentrum?

Als de zwangerschap zonder complicaties verloopt, dan is de keus aan jullie zelf waar je wilt bevallen. Je hebt de keuze om thuis te bevallen of een bevalling in het geboortecentrum in het ziekenhuis. Dit laatste wordt ook wel een poliklinische bevalling genoemd. Een bevalling in het geboortecentrum wordt ook, net als thuis, begeleidt door de verloskundige. Er is eigenlijk maar één belangrijke punt: waar voel jij je het prettigst, waar kan jij het best ontspannen. Dat is de plek waar je het beste kan bevallen.

Je kunt met ons bevallen in het geboortecentrum in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel, of het Maasstad ziekenhuis of Erasmus MC-Sophia in Rotterdam. Afhankelijk hoe je verzekerd bent, ben je hiervoor mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd.

We vragen in het begin van de zwangerschap altijd of je er al over nagedacht hebt. De beslissing hoeft nooit gelijk genomen te worden. Zelfs op het moment van bevallen kun je nog veranderen van gedachten.

Voor meer informatie klik hier.

Benodigdheden

Waar je ook gaat bevallen, thuis of in het ziekenhuis, in beide gevallen moet je je bed thuis op ongeveer 70cm hoogte hebben staan. Wanneer het bed op deze hoogte staat, kunnen we je beter controleren en assisteren bij de bevalling en kunnen we je beter helpen bij het voeden in het kraambed. Bovendien scheelt dit bij ons ook rugklachten. Dit is niet alleen voor ons, maar ook voor de kraamverzorgster. We adviseren je om het bed vanaf 37 weken te verhogen. Klossen zijn te huur of te leen bij je kraambureau.

Hier kun je een lijst met andere belangrijke benodigdheden downloaden.